SAS-Modular: VCO - instruktioner

Innehåll:

 1. Nödvändigheter
 2. Montera motstånd och dioder
 3. Montera kretsar
 4. Montera transistorer
 5. Montera kondensatorer
 6. Montera trimpottar
 7. Montera kontakter
 8. Kontrollera ditt arbete
 9. Kontrollera grundläggande funktionalitet
 10. Detaljkoll och trimmning
 11. Yttre anslutningar
 12. Klart!


1) Nödvändigheter

Kretskort
Komponenter (http://www.jacek.nu/sas/vco_bom.html)
Lödkolv
Lödtenn
Duktigt blöt svamp att torka lödkolven på
Sidavbitare
Smalkäftad tång (önskvärt)
(Tennsug)


Tillbaka

2) Montera motstånd och dioder

Börja övningen med att montera motstånd.

Förslagsvis monterar man motstånden per värde, dvs. man monterar alla 100k motstånd och sedan något annat värde osv. tills man monterat alla värden.

Det är brukligt att montera motstånden så att man har rätt "läsriktning" dvs. så att man har ringarna i vänster-till-höger eller uppifrån-och-ner riktningen. Detta brukar förenkla felsökningen och ser dessutom snyggt ut.

Man skall försöka böja benen så att man har ungefär lika mycket ben på vardera sida om kroppen på motståndet. Normalt sätt skall man inte spänna fast motstånden (dvs med stor tryck ned mot kortet) eller låta dem dansa högt från kortytan. Det blir oftast bäst att låta dem bara vila mot kortet.

När man har ett dubbelsidigt och genompläterat kort så som detta kan man med fördel göra som så att man böjer benen 90 grader så att de passar direkt i hålen och klipper av benen cirka 5 mm ner. Man sätter sedan dit motstånden från ovansidan och löder dem från ovansidan.

Se till att ha en ren kolvspets och applicera lagom mycket lödtenn, det skall inte bli en stor bubbla utan det skall kurva lite innåt när tennet flutit ut och ner i hålet. Man åstakommer det enklast genom att applicera lödkolven, mata på lödtenn och hålla kvar en liten stund såatt det flyter ut och sedan lätta med lödkolven.

Var inte kvar för länge, för då värmer du upp både kort och komponenter för mycket. Blås inte på lödningen utan låt den få stelna långsamt. Inga kortslutningar mellan lödningarna med lödtenn!!!

Dioder monterar man precis så som motstånd. Notera att den svarta ringen på dioden skall matcha ringmarkeringen på kort-trycket. Man kan gott sätta ditt många motstånd i stöten innan man går loss med lödkolven. Gör ofta rent lödkolvsspetsen!!!

Tillbaka

3) Montera kretsar

Montera alla kretsar (U1-U7 samt Q1 och Q6). Urgröpningen på ena kortsidan talar om vid vilken kortände som pinne 1 sitter. Denna urgröpning finns även markerad på kortets tryck(silkscreen).

Man monterar kretsarna enklast genom att placera ditt varje krets ovanifrån. Fixera genom att snabbt löda ett ben på vardera sida.

Vänd sedan på kortet och löd först alla andra ben ordentligt för att sedan löda fäst-benen en extra vända - värm upp och lägg på lite mer lödtenn så att det blir lika mycket som på de andra.

Tänk på att kretsar, och särskilt CA3140, är ESD känsliga, så håll gärna till på en ESD påse eller något.

Håll i benen på kretsen i och med att du tar ut den ur förpackningen och håll även imatninsspänningarna på kortet hela tiden tills kretsen själv sitter på kortet.

Tillbaka

4) Montera transistorer

Montera Q2, Q3 och Q4 på liknande sätt som kretsarna.

Tillbaka

5) Montera kondensatorer

Montera alla kondensatorer.

Lödning sker från undersidan med fördel för de flesta kondensatorerna.

Detta gör man oftast genom att föra igenom benen och böja dem 45 grader så att komponenten håller sig på plats. Sedan löder man varefter man kapar resten av benet.

Försäkra dig om att plus och minuspolerna på C12-C15 hamnar rätt.

Tillbaka

6) Montera trimpottar

Montera alla trimpotar. De löds från undersidan.

Tillbaka

7) Montera kontakter

Montera alla stiftlister.

Akta er bara så att ni inte bränner er om ni håller emot med ett finger, att löda första benet som varandes ett av de ben man håller emot med kan svida en aning.

Tillbaka

8) Kontrollera ditt arbete

Se över alla lödningar och kolla en extra gång att rätt komponent sitter på rätt plats och i rätt riktning.

Exempel på dåliga lödningar:
Man har använt för lite lödtenn så att det ser ut som om komponenten har kontakt med kortet när den i själva verket är isolerad från kortet. Om du misstänker att du har en sådan lödning, värm upp lödstället igen och lägg på lite mer lödtenn.

Man har använt för mycket lödtenn så att det har flutit ihop med lödningen för ett annat hål. Ta bort det gamla lödtennet med en tennsug eller genom att hålla kortet upp-och-ned och låta det flyta över till lödkolven och löd sedan om.

Kallöding. En kallödning får man om det inte har blivit tillräckligt varmt när man gjorde lödningen. Lödfogen ser då oftast lite grå och matt ut och lödtennet ligger oftast som en liten pärla kring komponentbenet istället för att ha flutit ut. Ta bort det gamla tennet och löd om.

Tillbaka

9) Kontrollera grundläggande funktionalitet

Slå på strömmen.

Kolla först att oscillatorn oscillerar genom att kolla om det låter om sågtanden från pinne 2 på J2. Är denna tyst som i graven och ett visarinstrument tycker att där är 0V AC så ta en extra titt på hur komponenterna sitter.

Kolla att allt är lött. Kolla sedan att PWM:en fungerar genom att lyssna på pinne 1 på samma kontakt (J2). Kolla sedan triangeln på pinne 2 på J4. Kolla sedan sinusen på pinne 1 på samma kontakt. Funkar allt så långt så har vi alla vågformer.

Tillbaka

10) Detaljkoll och trimmning

Koppla in Grov-frekvens poten på pinne 2 på J6. Den skall matas mellan-15 och +15V.

Justera grov-frekvensen och P1 så att pinne 1 på U1 får 0 mV(DC).Justera P9 så att du träffar C#9 (dvs 4 oktaver och 4 halvtonssteg uppfrån A4 och dess 440 Hz). Jag antar att de flesta har en d*g*t*l synt som kan kläcka ur sig en ren kontinuerlig sinus eller triangel som kan få duga som tonreferens. Justera grov-frekvenspotten ner med 9 V från sitt nuvarande läge och justera P2 tills du träffar C#6.

Ändra grov-frekvensratten så att man får 0V från den potten. Justera P1 så att man träffar lämplig centerton (skall vara ett C - jag orkar inte räkna vad som var tänkt).

Sätt en multimeter på att mäta spänningen på sågtandsutgången iV(DC). Justera P8 tills det är 0 V(DC).

Justera P3 för att få jämn triangelvåg (pinne 2 på J4) antar jag (har inte läst upp mig på denna koppling).

Justera P4 för att få 0V(DC) på trinangelvågsutgången. Sinusen är jag lite mindre säker på för stunden hur man bäst ställer in. P7 är dock för att kalibrera DC komponenten.

Tillbaka

11) Yttre anslutningar

Koppla in Fin-frekvenspoten på pinne 1, J6Koppla in 1 V/Okt ingångar på pinne 3 och 4.

Koppla in dämpade ingångar på pinne 5 och 6.

Koppla in dämpade Lin FM ingångar på J8 pin 1 och 2, varav en via konding för att få AC kopplat.

Koppla in synk-ingång till J7.

Koppla in PWM-potten till J1 pinne 1.

Koppla in PWM ingång till pinne 2.

Koppla in utgångarna.

Tillbaka

12) Klart!

Koppla en patch och spela skiten ur prylarna!!!!

Tillbaka